TÀI KHOẢN Nạp Game NẠP VÍ BIT XU LỊCH SỬ GIAO DỊCH Tiện ích

Mệnh giá thẻ BIT xu
10.000 VNĐ70
20.000 VNĐ140
30.000 VNĐ210
50.000 VNĐ350
100.000 VNĐ700
200.000 VNĐ1.400
300.000 VNĐ2.100
500.000 VNĐ3.500
1.000.000 VNĐ7.000

Nhập thông tin thẻ

  • Serial:
  • Mã thẻ:
  • Mệnh giá thẻ:
  • Tài khoản cần nạp:
  • Mã kiểm tra:
  •  
  •