TÀI KHOẢN Nạp Game NẠP VÍ BIT XU LỊCH SỬ GIAO DỊCH Tiện ích

Đầu số 9029 (chỉ dành cho mạng Viettel)

(10.000 / 1 tin - bạn nhận được 50 BIT xu)

(20.000 / 1 tin - bạn nhận được 100 BIT xu)

(50.000 / 1 tin - bạn nhận được 250 BIT xu)

(100.000 / 1 tin - bạn nhận được 500 BIT xu)

Đầu số 9029 (chỉ dành cho mạng Mobifone/Vinaphone)

(10.000 / 1 tin - bạn nhận được 50 BIT xu)

(20.000 / 1 tin - bạn nhận được 100 BIT xu)

(50.000 / 1 tin - bạn nhận được 250 BIT xu)

(100.000 / 1 tin - bạn nhận được 500 BIT xu)

Đầu số 8x77

(10.000 / 1 tin - bạn nhận được 35 BIT xu)

(15.000 / 1 tin - bạn nhận được 52 BIT xu)